NASZE MIASTO bliżej ludzi

W ramach projektu będziemy kontynuować wydawanie gazety obywatelskiej NASZE MIASTO, która zwiększy swój zasięg i będzie dystrybuowana na terenie powiatów: stalowowolskiego, sandomierskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego, staszowskiego i w mieście Tarnobrzegu. Gazeta już od 8.lat jest współtworzona przez przedstawicieli NGO, a na jej łamach prezentowane są m.in. działania organizacji pozarządowych, informacje z samorządów, tematy interesujące społeczności lokalne.

Dzięki udziałowi w projekcie zwiększymy liczbę stron, co da szansę większej liczbie stowarzyszeń, fundacji itp. trzeciosektorowych organizacji na unikatową możliwość prezentowania swoich dokonań, informowania o planowanych wydarzeniach czy też zamieszczania sprawozdań z realizowanych projektów. To znakomita okazja na rozwój społeczeństwa obywatelskiego: świadomego swoich praw i mającego miejsce do wyrażania swojego zdania, w pisemnej formie.

Ostatecznie, planujemy dystrybucję gazety w min. 200 punktach oraz zwiększenie nakładu od września 2019 r. do 15.000 egz., a także uruchomienie internetowej wersji gazety.

 

 

Projekt Nasze Miasto - bliżej ludzi realizowany przez EQUELA sp. z o.o. – przedsiębiorstwo społeczne został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

 

Co w projekcie będzie się działo:

  • lipiec - listopad 2019 - spotkania z przedstawicielami NGO, wyłonienie grup inicjatywnych w poszczególnych powiatach, pozyskiwanie nowych punktów dystrybucji, budowa grupy współtworzącej gazetę
  • wrzesień - listopad 2019 - zorganizowanie cyklu szkoleń dziennikarskich, fotograficznych dla uczestników grup inicjatywnych, zakup sprzętu, użyczenie sprzętu do środowisk,
  • wrzesień 2019 - grudzień 2020 - pozyskiwanie materiałów do gazety, pozyskiwanie reklamodawców, dystrybucja gazety, promocja marki w regionie;

Zespół koordynujący:

  1. Koordynator
  2. Przedstawiciel EQUELA
  3. Osoba do obsługi finansowej projektu

Wspieramy ESTEKĘ
EQUELA sp. z o.o. wspiera i zachęca do wsparcia
Stowarzyszenia ESTEKA - organizację pożytku publicznego.
Więcej o Stowarzyszeniu na www.esteka.pl
Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]