Odwołany Jarmark Wielkanocny
Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów Jarmark Wielkanocny organizowany w Tarnobrzegu zostaje odwołany.
Wspieramy ESTEKĘ
EQUELA sp. z o.o. wspiera i zachęca do wsparcia
Stowarzyszenia ESTEKA - organizację pożytku publicznego.
Więcej o Stowarzyszeniu na www.esteka.pl
Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]