AKTYWNOŚĆ TO ZDROWIE

Wspierając działania Fundacji LEONARDO, zapraszamy osoby, które ukończyły 55 lat, zamieszkałe w Tarnobrzegu, na zajęcia tematyczne prowadzone w ramach realizowanego projektu AKTYWNOŚĆ TO ZDROWIE.

Projekt realizowany jesy w okresie: od 1 maja do 30 listopada 2019 r. Proponowane zajęcia tematyczne to:

1) Nordic Walking

2) Jazda na rowerach 

3) Zajęcia żeglarskie. 

Deklaracje przystąpienia oraz formularze rekrutacyjne można pobrać w biurze Fundacji: Tarnobrzeg, ul. 11 Listopada 8a/2. 

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnobrzeg.

 

Wspieramy ESTEKĘ
EQUELA sp. z o.o. wspiera i zachęca do wsparcia
Stowarzyszenia ESTEKA - organizację pożytku publicznego.
Więcej o Stowarzyszeniu na www.esteka.pl
Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]