Walne Zgromadzenie Wspólników - 20 września 2017 r.

W dniu 20 września 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Współników EQUELA sp. z o.o., które podjęło decyzję o przekształceniu Podmiotu Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwo Społeczne.

WZW podjęło Uchwały:

  • o zmianie Aktu Założycielskiego
  • o przekształceniu EQUELA sp. z o.o. z Podmiotu Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwo Społeczne.

Wykonanie Uchwał powierzono Prezesowi Zarządu EQUELA Sp. z o.o. Robertowi Kędziora

Wspieramy ESTEKĘ
EQUELA sp. z o.o. wspiera i zachęca do wsparcia
Stowarzyszenia ESTEKA - organizację pożytku publicznego.
Więcej o Stowarzyszeniu na www.esteka.pl
Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]