Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Miasta w Stalowej Woli zapraszają do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się w dniu 23 stycznia br. w Stalowej Woli.
Tegoroczna Parada Mikołajów odbędzie się 9 grudnia 2018 roku. Jak co roku Parada wyruszy z Mokrzyszowa ul.Leśna 3 (Klub jeździecki KAMYK) ok. godz.12.00 i przejedzie przez całe miasto, aż ok. godz. 13.15 na czele z Miejską Orkiestrą Dętą, dotrze na Plac Bartosza Głowackiego. Na Placu organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek.
Projekty przygotowane na XV Paradę Mikołajów, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2018 r. na Pl. B. Głowackiego.
Ukazał się 55-ty numer miesięcznika NASZE MIASTO. Zapraszamy do lektury - link poniżej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą reklamową EQUELI i miesięcznika Nasze Miasto. Promocyjna oferta reklamowa obowiązuje do 10 kwietnia 2018 r.
21 stycznia 2018 r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego został złożony wniosek w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0001/16-00 z dnia 28.02.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII  Integracja Społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.
W dniu 20 września 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Współników EQUELA sp. z o.o., które podjęło decyzję o przekształceniu Podmiotu Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwo Społeczne.
  Zapraszamy do udział w półkolonii konnej zimowej. Organizujemy DWA turnusy po 12 osób na każdym. 

<< Poprzednia 1 2 na 2 Następna >>

Wspieramy ESTEKĘ
EQUELA sp. z o.o. wspiera i zachęca do wsparcia
Stowarzyszenia ESTEKA - organizację pożytku publicznego.
Więcej o Stowarzyszeniu na www.esteka.pl
Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]